Feikkidataa

Yhteystieto

Satunnainen yrityksen ja henkilön nimi, sekä Itellan perusosoitteistosta valittu satunnainen osoite.

T:mi Minna-Maarit Tiinanen
Annmari Miihkinen
Kangastie
56550 NISKA-PIETILÄ